دیوانه

دســت کـوتــاه مـن و دامــن آن ســرو بـلنــد
سـایـه‌یسـوختــه دل ایــن طمع خام مبنــد
دولــت وصــل تـو ای مــاه نـصیــب کـهشــود
تـا از آن چشـم خـورد باده و زان لـب گـل قنـد
خوش‌تر از نقش توام نیستدر آیینه‌ی چشم
چشـم بد دور زهی نقش و زهی نقش‌پسند
مـن دیـــوانـه کـهصـدسلسلــه بگسیختــه‌ام
تـا سـر زلـف تــو باشـد نـکشــم سـر زکـمنـد

شعر از :ه. ا. سایه

آهنگ شعر فوق را با صدای سینا سرلک از اینجا دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهدی

سلام-خیلی خوش سلیقه ای-دمت گرم