گل قاصد

گل قاصد کی فرستاده تو رو
کی به تو گفته به این خونه برو
دیگه دل از همه سرده حالیته
میدونم بر نمیگرده حالیته


هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد
دل نفرین شده ماست که تنهاست هنوز

گل قاصد بده پیغام مرا
که مبر بهر خدا نام مرا
بگو بیزارم از اون مهر و وفا
که سراپا همه بود رنگ و ریا
دیگه دل از همه سرده حالیته
میدونم بر نمیگرده حالیته

 ترانه گل قاصد  را با صداي افتخاری بشنويد 

توجه:پس از ظاهر شدن صفحه جهت اجرا بر روي نام آهنگ مجددا كليك نماييد 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید