بوی نوروز

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال      

 همایون بادت این روز و همه روز

نکویی کن که دولت بینی از بخت     

مبر فرمان بدگوی و بد آموز

چو آتش در رخت افکنده گلنار      

دگر مجمر منه آتش میفروز

بهاری خرمست ای گل کجایی      

که بینی بلبلان را ناله و سوز

چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست      

حسدگو دشمنان را دیده بردوز

جهان بی ما بسی بودست و باشد     

برادر جز نکونامی میندوز

منه دل بر سرای عمر سعدی      

که بر گنبد نخواهد ماند این گوز

دریغا عیش اگر مرگش نبودی      

دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز

 

شعر از : سعدی

آهنگ شعر فوق را با صدای زنده یاد ایرج بسطامی از اینجا دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 0 نظر / 6 بازدید