درد شب نشينان

سـحر بلبـل حکايت با صبا کرد
که عشق روي گل با ما چه‌ها کرد

از آن رنگ رخم خون در دل افتاد
و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد

مـن از بيگانـگان ديگر ننالـم
که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

خوشش باد آن نسيم صبحگاهي
کـه درد شب نشينان را دوا کرد

نـقاب گـل کشيد و زلف سنبل
گره بـند قـباي غنچـه وا کرد

غـلام هـمـت آن نازنينـم
کـه کار خير بي روي و ريا کرد

بـشارت بر به کوي مي فروشان
کـه حافـظ توبه از زهد ريا کرد

آواز درد شب نشينان را با صداي استاد ناظريان در دستگاه شور بشنويد. 

توجه:پس از ظاهر شدن صفحه جهت اجرا بر روي نام آهنگ مجددا كليك نماييد / 0 نظر / 5 بازدید