ني بينوا

از نی بينوا می نويسم         از شب و گريه ها می نويسم

از من و تو بما می نويسم         بی تو بيهوده را می نويسم

در شگفتم چرا می نويسم

صبر سنگم صبوری صدا نيست         مرگ سنگينم از متن جدا نيست

جز شکستن مرا ماجرا نيست         نی غلط گفتم اين هم روا نيست

واژه واژه تو را می نويسم

بوی تو بوی گلهای خانه         بوی سبزينگی در جوانه

بوی دلتنگی محرمانه          من ترا در غزل و ترانه

از رفاقت جدا می نويسم

آهنگ نی بينوا را با صدای زنده ياد ايرج بسطامي بشنويد 

توجه: پس ا ز ظاهر شدن صفحه جديد فايل مورد نظر را دانلود نماييد 

/ 0 نظر / 25 بازدید