در شگفتم

f4itk0.jpg

در شگفتم از چه در اين گلخانه ها يك شاخه گل حتي نروئيد

در شگفتم در شگفتم ، بر تن، كسي شولاي رندي را نپوشيد
ديگر كسي مي از غم ياري ننوشيد
از سنگ دل ها قطره اي مهر و وفا حتي نجوشيد
در شگفتم در شگفتم

بنياد ما از ياد ما ديگر جدا شد
عشق و وفا در پهنه عالم فنا شد
 
در دل ما جايي براي عاشقي باقي نمانده
ديگر اثر از مطرب و ساقي نمانده

در چنين حال و هوا
دل شده عاشق چرا

مردي نمي خواند غزل در كوچه هاي شهر ما
اي دريغا
دل ها همه در حسرت آسودگي ، خورشيد از اين سرگشتگي گشته بي تاب
بيگانه شد چشم فلك با رنگ مهتاب
دريا خموش شد گشته شد همرنگ مرداب

در چنين حال و هوا
دل شده عاشق چرا

آسمان گر شود دوباره آبي
هر قطره باران شود  شراب نابي
چه مي شود اي خداي مستان
كه اين نمي بود فقط سرابي

از نوبهار احوال بلبل را بجوئيد
از زبان لاله ها شعري بگوئيد


/ 0 نظر / 3 بازدید