ساز خاموش

بزن آن پرده، اگر چند تو را سیم از این سازگسسته

بزن این زخمه، اگر چند در این کاسه ی تنبور نماندستصدایی

بزن این زخمه، بر آن سنگ، بر آن چوب، بر آن عشق که شاید، بردمراه به جایی

نغمه سر کن که جهان تشنه ی آواز تو بینم

چشمم آن روز مبیناد که خاموش در این ساز توبینم

نغمه ی توست، بزن آنچه که ما زنده بدانیم

اگر این پرده بر افتد، من و تو نیزنمانیم

 

آهنگ شعر فوق را با صدای استاد شجریان از اینجا دانلود کنید

شعر : شفیعی کدکنی

/ 0 نظر / 3 بازدید