عاشقی

نازنین از عشق مردم ناز تا کی میکنی؟

خود عاشق میکشی و تکیه بر وی میکنی

ناقه لیلی به سرعت میبری ای ساربان

گر بدانی حال مجنون ناقه را هی میکنی

آفتاب به سر چنار نعلبندانه

عاشق به میان کوچه سرگردانه

ای دوست هر کس که بگوید عاشقی آسانه

اما من بگویم که بلای بی درمانه

صنم آهوی سر کوی تو بودم روزی

بی درد احوال ما نپرسیدی چند روزی

صنم هرچند تو را یار نو بسیار است

من یار قدیمی تو بودم روزی

...

____________________________________

آهنگ شعر فوق را با صىدای  استاد اسحاقی دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 0 نظر / 171 بازدید