صنما

صنما به تو دل دارد خو نکند , به دری دیگر رو

نسپرده بهجایی سر را , ننهاده قدم بر هر کو

دل دین که به یغما بردی, زده ای ره من از هرسو

نشناسم سر خود از پا, که به چوگان تو هستم گو

من و عشق تو عیّاریبس, که به غیر تو دیّاری کو

تا نوشیدم می بی رنگی, رستم از عالم رنگ وبو

زین پس منم و جانی شیدا, قلبی مفتون که کند هوهو

تا نوری به دلمبخشیدی, گوید بی من و ما هر دم او

 شعر از : ؟

آهنگ شعر فوق را با صدای داوود آزاد از آلبوم می بی رنگی از اینجا دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

 

/ 0 نظر / 5 بازدید