الله اکبر

تو تفنگی داری و مــــــــــن گرسنه‌ام
تو تفنگی داری و مــــــــــن گرسنه‌ام
تو می‌توانی تفنگی داشته باشی و هزاران هزار گلـوله
و می‌توانی که همهٔ آن‌ها را در بدن نحیفِ من شلیک کنی
تو می‌توانی تفنگی داشته باشی و هزاران هزار گلـوله
تو می‌توانی مرا، یک بار
دو بار
سه بار و هزاران بــار بُکشی!
اما سرانجام، من بر تو پیروز می‌شوم
اگر که تو تفنگی داشته باشی و من همچنان گرسنه باشـــــم....

شاعر : اتو رنه کاستیلو

خواننده : حبیب (در حمایت از مردم غزه)

____________________________________

آهنگ شعر فوق را با صىدای  حبیب دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 1 نظر / 30 بازدید
صبا

به امید رفع محاصره غزه