پای پیاده

پـــای پـیـــاده مــی‌رود قـــافــلــه نــگـــاه مــــن

تـا بـرسـد بـه چـشـم تــو ای مـه شـامگـاهمـن

هـــزار حـرف گــفـتـــنـی دارم و دمنـمـی‌زنــــم

کـاش خـودت بـخــوانـی از پــجــره نـگـــاهمــن

شب است و شب و سایه ها و جغدها خرابه‌ها

مـیــان ایــن سـیــاهـه‌هـا فقـط تـویـیپنـاه مـن

وقـت سفـر عـزیــز مـن سـاز بـه‌دسـت مـن نـده

اسـیـر مـویــه می‌شـود مــخـالـف سـه‌گــاهمـن

اگـرچه رفتـه‌ای ولی قصـه عشـق ماندنی است

یــاد تــو مـانــده تــا ابـــد در دل بــی‌گــنــاه مــن

 

آهنگ شعر فوق را با صدای علیرضا افتخاری از اینجا دانلود کنید

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
حمید دمیری

این غزل ماندگار کاری است از استاد فواد توحیدی چرا از شاعر اسمی نبردید چرا چرا جناب افتخاری چه زحمتی برای این اثر متحمل شده در صورتی که خود جناب توحیدی هم در ادبیات استاد مسلم هستند هم در موسیقی-----------کار شما بدون ذکر نام شاعر کاری غیر اخلاقی است