ملاقات با دوزخیان

آن دم که مرا می زده بر خاک سپارید

زیر کفنم خمره ای از باده گذارید

تا در سفر دوزخ از این باده بنوشم

بر خاک من از ساقه انگور بکارید

آن لحظه که با دوزخیان کنم ملاقات

 یک خمره شراب ارغوان برم به سوغات

هر قدر که در خاک ننوشیدم از این باده صافی

بنشینم و با دوزخیان کنم تلافی

جز ساغر و میخانه و ساقی نشناسم

بر پایه ی پیمانه و شادیست اساسم

گر همچو همای از عطش عشق بسوزم

از آتش دوزخ نهراسم ، نهراسم

 

شعراز :همای

آهنگ شعر فوق را با صدای همای گروه مستان از اینجا دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 2 نظر / 3 بازدید
فب

عجب آب گل آلودی همای : برو ای آنکه از آزار مستان مست و خوشنودی برو ای آنکه در اندیشه ی آزار من بودی هر آنکس می کند برپای آتش را کند در چشم خود دودی عجب آب گِل آلودی درآن اندیشه بودی تا مرا رسوا کنی اما چه غوغایی به پا کردی ، چه گردابی ، عجب آب گِل آلودی بدم خواندی ، بدم خواندی گهی دیو و ددم خواندی گه دیندار و گه مرتدم خواندی نکردی ارزشم را کم که حتی بر من افزودی عجب آب گِل آلودی اگرچه مستم ، اما مست باهوشم من آن آتشفشان هستم که خاموشم همایم من ، همایم من که فرزند خدایم من مکن هرگز فراموشم عجب آشفته بازاری ، عجب سودی ، عجب آب گِل آلودی

دریای

مست عشق: مستم و می گساری میکنم ازباده غم گساری میکنم