اسرار عشق و مستی

بامدعی مگویید اسرار عشق و مستی

تابیخبر بمیرد در درد خود پرستی

دوش آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم

با کافران چه کارت گر بت نمیپرستی

سلطان من خدا رازلفت شکست ما را

تا کی کند سیاهیچندین درازدستی

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید

ناخوانده نقش مقصود از کارگاههستی

شعر از : حافظ

آهنگ شعر فوق را با صدای همایون شجریان از اینجا دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 0 نظر / 10 بازدید