طالع اگر مدد دهد

طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف              گر بکِشم زهی طرب ور بکُشد زهی شرف

طرف کرم زکس نبست این دل پر امید من       گرچه سخن همی برد قصه من به هر طرف 

از خم ابروي توام هيچ گشايشي نشد             وه كه در اين خيال كج عمر عزيز شد تلف 

من به خيال زاهدي گوشه نشين و طرفه آنك     مُغبَچه اي زهر طرف مي زندم به چنگ و دف 

ابروي دوست كي شود  دست كش خيال من     كس نزده است از اين كمان تير مراد بر هدف

چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل                 ياد پدر نمي كنند اين پسران ناخلف

نما آهنگ شعر فوق را با صداي زنده یاد ايرج بسطامي از اينجا دانلود كنيد

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید