زلف بر باد مده

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم

ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم

شهره ی شهر مشو تا ننهم سر در کوه

شور شیرین منما تا نکنی فرهادم

می مخور با همه کس تا مخورم خون جگر

سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم

زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم

طره را تاب مده تا ندهی بر بادم

رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گلم 

قد برافراز که از سرو کنی آزادم

یار بیگانه مشو تا نبری از خویشم

غم اغیار مخور تا نکنی نا شادم

آهنگ شعر فوق را با صدای محسن نامجو از اینجا دانلود کنید

شعر از: حافظ

/ 2 نظر / 49 بازدید
هچل خان(عباس منتظری شاد)

اون موقع که من نامجو گوش می دادم تو کجا بودی؟

کاوه

موتوشکرم