برقص آ

امد بهار جانها، ای شاخ تر برقصا

چون یوسف اندر امد ، مصر و شکر برقصا

ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر

ای شیر جوش  دررو،جان پدر برقصا

از پا و سر بریدی بی پا و سر برقصا

از عشق تاجداران  درچرخ او چو باران

آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر برقصا

گر دست جام باده آمد بتم پیاده

گر نیستی تو ماده زان شاه نر برقصا

شاعر: مولانا

____________________________________

آهنگ شعر فوق را با صىدای محسن چاوشی دنلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 1 نظر / 63 بازدید
شايان

درووود.... ز پوچ جهان هيچ اگر دوست دارم .....///.... تو را اي كهن بو و بر دوست دارم. بما سر بزن بدرود.