بي خبر

چنان از خود بي خبرم ، كه نشناسم پا ز سرم

نه پيدا در چشم مني ، نه پنهاني از نظرم

رخ چنان نمودي اي ساقي كه بردي از دستم

جرعه اي چشيدم از جانت كه تا هستم، مستم

خود ندانم از چنين جامي چه حالي هستم

دانم اينقدر كه از قيد دو عالم رستم

تصنيف بي خبر را با صداي عبدالله وزيري بشنويد. 

توجه:پس از ظاهر شدن صفحه جهت اجرا بر روي نام آهنگ مجددا كليك نماييد 

/ 0 نظر / 4 بازدید