همه تو

بی تو به سامان نرسد ایسر و سامان همه تو
ای به تو زنده همه من ای به تنم جان همه تو
ای همه دستان زتو و مستی مستان ز تو
رمز میستان همه تو راز میستان همه تو
من که به دریا زدم تا چه کنی با دل من
تخته و ورطه همه تو ساحل و طوفان همه تو
همتی ای دوست که ایندانه ز خود سر بکشد
ای همه خورشید تو و خاک تو باران همه تو
تا به کجایم بریای جذبه خوب ذوق جنون
سلسله بر جان همه من سلسله جنبان همه تو
شور تو آوازتویی قند تو شیراز تویی
جاذبه شعر تو و گوهر عرفان همه تو

آهنگ شعر فوق را با صدای حمیدرضا نوربخش از اینجا دانلود کنید

/ 4 نظر / 38 بازدید
دوست

"پروردگارا ، به من بیاموز که دوست بدارم کسانی را که دوستم نمی دارند" "عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند" "بگویم، برای کسانی را که هرگز غمم را نخورده اند" "به من بیاموز تا لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم نینداخته اند" "محبت کنم به کسانی که محبتی در حقم نکرده اند"

تجلی

دستتان درد نکنه. عااااااااااااااااااااااااااالی است.

بنده خدا

ممنون.خیلی زیبا بود