از تو بگذشتم

l1145433924.gif

استاد شهريار

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران 

 

رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران 

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی 

 

تو بمان با دگران وای به حال دگران 

رفته چون مه به محاقم که نشانم ندهند 

 

هر چه آفاق بجویند کران تا به کران 

میروم تا که به صاحبنظری بازرسم 

 

محرم ما نبود دیده‌ی کوته نظران 

دل چون آینه‌ی اهل صفا می‌شکنند 

 

که ز خود بی‌خبرند این ز خدا بیخبران 

دل من دار که در زلف شکن در شکنت 

 

یادگاریست ز سر حلقه‌ی شوریده سران 

گل این باغ بجز حسرت و داغم نفزود 

 

لاله رویا تو ببخشای به خونین جگران 

ره بیداد گران بخت من آموخت ترا 

 

ورنه دانم تو کجا و ره بیداد گران 

سهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتن 

 

کاین بود عاقبت کار جهان گذران 

شهریارا غم آوارگی و دربدری 

 

شورها در دلم انگیخته چون نوسفران 

ترانه از تو بگذشتم  از سروده هاي استاد شهريار را با صداي عبدالوهاب شهيدی بشنويد 

توجه:پس از ظاهر شدن صفحه جهت اجرا بر روي نام آهنگ مجددا كليك نماييد 

/ 2 نظر / 4 بازدید

تروخدا کمکم کن.............