آدم معمولي

بعضي ها به هر قيمتي مي خواهند كس ديگري باشند اما

من اون فيلمو نديدم من اون شعر و نخوندم
اين بابا رو نمي شناسم هيچ وقت اون ور نبودم
من همينم كه هستم ي ادم معمولي
هيچ وقت مهم نبودم نبايد كار سختي باشه
به خودم دروغ نگفتم فكر نكردم لازم باشه
زندگي رو دوست دارم ي زندگي معمولي
نمي خوام كه كتاب باشم دوست دارم كه گوش بدم به يك قصه معمولي
نمي خوام عاشق باشم اگه آخرش جدايي
نمي خوام پولدار باشم اگه قيمتش گدايي
نمي خوام زندگيمو به پاي شهرت بريزم
دوست دارم خودم باشم يك آدم معمولي
نمي خوام اول باشم اگه زندگي يك مسابقه است
نمي خوام تو جمع باشم اگه تنهايي ي قالب
نمي خوام به من بگن چي بايد آرزو كنم
من مي خوام خودم باشم يك آدم معمولي
من عشق خودم رو مي خوام ي عشق معمولي
به من ربطي نداره اسم اين هنرپيشه چيه
اصلا برام مهم نيست اين كارخونه مال كيه
هر كي هرچي داره هر كي كه است خوش به حالش
من مخوام خودم باشم يك آدم معمولي

آدم معمولي را از اينجا بشنويد.

توجه:پس از ظاهر شدن نرم افزار پخش جهت اجرا بر روي نام اهنگ مجددا كليك نماييد

/ 0 نظر / 4 بازدید