در خيال

دل خویش را بگفتم چو تو دوست می گرفتم:
نه عجب که خوبرویان بکنند بی وفایی
سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم
دگری نمی شناسم تو ببر که اشنایی
من از آن گذشتم ای یار که بشنوم نصیحت
برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی
تو که گفته ای تحمل نکنم جمال خوبان
بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمایی

آهنگ شعر فوق را با صداي استاد شجريان از آْلبوم در خيال از اينجا دانلود كنيد


/ 2 نظر / 5 بازدید
نوشین

عالی ممنون[گل]