ترکم مکن

مهر خود از من کم مکن ، ترکم مکن ، ترکم مکن

ای غم مرا زین بیشتر ، دیوانه در عالم مکن

 ترکم مکن ، ترکم مکن ، ترکم مکن ، ترکم مکن

یا رب حدیث خسته ام ، سر تا بسر ماتم مکن

خود مانده در این قصه ام ،  این قصه را مبهم مکن

جامم چو بی پرده ام مکن ، همخانه ام با غم مکن

ترکم مکن ، ترکم مکن ، ترکم مکن ، ترکم مکن

سوزم توئی سازم توئی ، در سوز آوازم تویی

پایان گرفته هستی ام ، بازا که آغازم توئی

این سوز عشقم کم مکن ، همخانه ام با غم مکن

ترکم مکن ، ترکم مکن ، ترکم مکن ، ترکم مکن

گیسو میفشان و مرو ، درگیر پیچ و خم مکن

وان رشته عمرم چنین، پیچیده و درهم مکن

ترکم مکن ، ترکم مکن ، ترکم مکن ، ترکم مکن

 

آهنگ شعر فوق را با صدای حسن خیاط باشی از اینجا دانلود کنید

/ 1 نظر / 25 بازدید
طاها

درود بر شرفت خسته نباشی دادا ........................... دمت گرم و سرت خوش باد