او نیامد

به راه وی تا سحر ماندم

 ژالـــــــــــــــه افشاندم

او نیامد

به امیدش با نوای دل نغمه ها خواندم

او نیامد

امید من کجایی؟

سحر شد چرا پس نیایی؟

چرا نیایی که بی تو نالانم

آتش عشقت زد شرر به جانم

شب تارم مه رخشان تویی تو

به گلزارم گل خندان تویی تو

ز قلب بی تابم چه خواهی

به چشم بی خوابم نگاهی

به راه وی تا سحر ماندم

 ژاله افشاندم

 او نیامد

به امیدش با نوای دل نغمه ها خواندم

 او نیـــــــــــــامد

آهنگ شعر فوق را با صدای هوشمند عقیلی از اینجا دانلود کنید

/ 0 نظر / 15 بازدید