عبادت علی (ع)

توي نجف يه خونه بود که ديواراش کاهگلي بوداسم صاحب اون خونه مولاي مرداعليبود

نصف شبا بلند مي شد يه کيسه داشت که برمي داشت

خرما و نون و خوردني هر چي که داشت تو اون ميذاشت

راهيکوچه ها ميشد تا يتيما رو سير کنهتا سفره خاليشونو پر ازنون و پنير کنه

شب تا سحر پرسه مي زد پس کوچه هاي کوفهرو ... تا پر بارون بکنه باغاي بي شکوفهرو

عبادتعليمگه مي تونه غير از اين باشه ؟بايد مثه عليباشه هر کي که اهلدين باشه

بعدعلی کي ميتونه محرم راز من بشه ؟درد دلم رو گوش کنه تاچاره ساز من باشه ؟

چشماتو وا کن آقا جون بال هاي خستموببينمنو نگاه کن آقا جون دل شکستمو ببين

 

آهنگ شعر فوق را با صداي فرمان فتحعلیان از اينجا دانلود كنيد

/ 0 نظر / 3 بازدید