دل دیوانه

امروز امیر در میخانه تویی تو

فریادرس این دل دیوانه تویی تو

مرغ دل مارا که به کس رام نگردد

آرام تویی دام تویی دانه تویی تو

آن مهردرخشان که به هرصبح بتابد

از روزن این خانه به کاشانه تویی تو

در کعبه و بتخانه بگشتیم بسی ما

دیدیم که در کعبه و بتخانه تویی تو

آهنگ شعر فوق را با صدای محمد اصفهانی از اینجا دانلود کنید

/ 1 نظر / 5 بازدید
علی اصغر

سلام این پیغام رو میده چیکار کنم؟ This user is out of bandwidth. Please email support@box.net for support or upgrade for more bandwidth