عاشق مشوید

آرام دل مرا بخوانید

بر مردم چشم من نشانید

آوازه عشق من شنیدید

اندازه حسن او بدانید

ای خوبان او چو آ فتاب است

در جمله شما به او چه مانید ؟!

از دور در او نگاه کردن

انصاف دهید کی توانید

عشق اندوه و حسرت است و خواری

 عاشق مشوید اگر توانید ؟!

شعر از : حسن غزنوی

آهنگ شعر فوق را با صدای شهرام ناظری از اینجا دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 0 نظر / 33 بازدید