سفر

سفر كنم تنها روم تنها ره صحرا روم
شوم نهان از ديده ها تا شايد از دلها روم
من مرغ پر شكسته ام بي بال و پر كجا روم
از من نمي پرسد كسي كجا روم چرا روم
اي فتنه جو سرشك تو در قلب من اثر ندارد
اين مرغك بي آشيان راهي به جز سفر ندارد


از آشيان جدا شدم ، چو ناي بي نوا شدم
ز دام تو رها شدم ، چه شبها ، كه تنها ، نشستم ، از تو جدا
از آشيان جدا شدم، چو ناي بي نوا شدم
ز دام تو رها شدم، چه شبها ، كه تنها، نشستم ، از تو جدا 

*نشنيده قصه دلم ، خنده مكن به حال من

خيز و ببين چه ها گذشت از دل تو تا دل من*

سفر را با صداي افتخاري بشنويد. قابل دانلود

/ 1 نظر / 3 بازدید
ساده

خيلی قشنــــــــــــــــــگ بوود وبلاگ قشنگی داريد