بي ستاره

از راه مي گذرد

ابر سنگين مي شود

شب خسته مي آيد

ماه پنهان مي شود

آن بي ستاره گريه مي كند

اكنون آهنگ ديدار يار را با صداي حسين بختياري بشنويد (قابل دانلود)

/ 1 نظر / 6 بازدید