لحظه دیدار

لحظه ی دیدار نزدیک است .

باز من دیوانه ام مستم .

باز می لرزد دلم دستم .

باز گویی در جهان دیگری هستم .

های ! نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ !

های! نپریشی صفای زلفکم راُ دست !

و آبرویم را نریزی دل !

ای نخورده مست

لحظه ی دیدار نزدیک است...

شعر : اخوان ثالث

____________________________________

آهنگ شعر فوق را با صىدای  استاد ناظری دانلود (  پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 1 نظر / 284 بازدید
اصطرلاب

سلام قسمتی از موسیقی مستند ایران ، حافظیه ، رو می خواستم : زان یار دلنوازم ، شکریست با شکایت ... با صدای علیرضا قربانی . ممنون میشم اگر فایل یا لینکی ازش دارین رو بذارین .