ستاره مرد

ستاره مرد سپیده دم ، چو یک فرشته ماه هم

نهاده دیده برهم ، میان پرنیان غنودهبود

به آخرین نگاهش ، نگاه بی گناهش

سرود واپسین سروده بود

دید که منازین پس دل در راه دیگر دارم

به راه دیگر ، شوری دگر در سر دارم

ز صبح روشنباید اکنون دل بردارم

که عهد خونین با صبحی روشن تر دارم

آه ، به روی او ،نگاه من نگاه او ، به راه من

فرشتگان زیبا ، به ماتم دل ما ، در آسمان همآوا

دختر زیبا همچون شبنم گلها با برگ شقایق ها

بنشین بر بال باد سحر...

دختر زیبا چشمان سیه بگشا با روی بهشت آسا

بنگر خندانم بار دگر

 

آهنگ شعر فوق را با صدای گلنراقیاز اینجا دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 2 نظر / 10 بازدید
mahdi

mer30 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

علی

اقا دمت گرم