قیژک کولی

رنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش طیف
نغمه در نغمه به هر نغمه به یاد یاران
قیژک کولی کوک است
در این تنگی عصر

راست در پرده ی اندوه و فغان باران
می زند بی که نگاهی فکند بر چپ و راست
رفته از دست و درافتاده زمستی از پای
قیژک کولی کوک است در این تنگی عصر

رعد را عربده بگسسته

ولی پیوسته قیژک کولی
در همهمه ای هایاهای هایاهای
قیژک کولی در همهمه ای هایاهای هایاهای
قیژک کولی کوک است دراین تنگی عصر

پرده دیگر مکن و راه مگردان کولی

هم مگر همره این زخمه ی تند تو کند

دلی از گریه سبکبار در این تنگ غروب

رنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش طیف
نغمه در نغمه به هر نغمه ...

آهنگ شعر فوق را با صدای همایون شجریان از اینجا دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید

/ 2 نظر / 2 بازدید
اریابرزن

از زحمات شما بسیار متشکرم.

نوید

آقا اسحاق دستت درد نکنه[لبخند]