چه بد كردم ؟

چه بد كردم؟ چه شد؟ از من چه ديدي؟

كه ناگه دامن از من دركشيدي

چه افتادت كه از من برشكستي؟

چرا يكبارگي از من رميدي؟

به هر تر دامني رخ مي‌نمايي

چرا از ديده من ناپديدي؟

تو را گفتم كه: مشنو، گفت: بد گوي

علي‌رغم من مسكين شنيدي

مرا گفتي: رسم روزيت فرياد

عفا الله نيك فريادم رسيدي!

دمي از پرده بيرون آي، باري

كه كلي پرده صبرم دريدي

هم از لطف تو بگشايد مرا كار

كه جمله بستگي‌ها را كليدي

نخستم برگزيدي از دو عالم

چو طفلي در برم مي‌پروريدي

لب خود بر لب من مي‌نهادي

حيات تازه در من مي‌دميدي

خوشا آن دم كه با من شاد و خرم

ميان انجمن خوش مي‌چميدي

ز بيم دشمنان با من نهاني

لب زيرين به دندان مي‌گزيدي

چو عنقا، تا به چنگ آري مرا باز

وراي هر دو عالم مي‌پريدي

مرا چون صيد خود كردي، به آخر

شدي با آشيان و آرميدي

تو با من آن زمان پيوستي، اي جان

كه بر قدم لباس خود بريدي

از آن دم بازگشتي عاشق من

كه در من روي خوب خود بديدي

من ار چه از تو مي‌آيم پديدار

تو نيز اندر جهان از من پديدي

مراد تو منم، آري، وليكن

چو وابيني تو خود خود را مريدي

گزيدي هر كسي را بهر كاري

عراقي را براي خود گزيدي
 


فخر الدين عراقي ( قرن هفتم )

آهنگ اشتياق با صداي عليرضا قرباني را از اينجا دانلود نمائيد

/ 1 نظر / 31 بازدید

متن شعر با آهنگ همخوانی ندارد فقط دو بيت اول يکی است مابقی را از جای ديگری می خواند یعنی متن کامل شعر را نخوانده اند؟