کیا بلاگ- موسیقی ایرانی

این وبلاگ با هدف نشر موسیقی ایرانی ( و به طور خاص موسیقی سنتی) تهیه شده است. برای رعایت حقوق معنوی هنرمندان محترم سعی شده است تک آهنگ ها بارگذاری شود. چنانچه افرادی اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی که اثری از آنها برای استفاده عموم در این وبلاگ انتشار یافته است به انتشار آثار خود تمایل ندارند لطفا نظر خود را از طریق ایمیل برای مدیر وبلاگ ارسال تا نسبت به حذف اثر مورد نظر اقدام شود. امید است این وبلاگ قدمی کوچک در رشد و نمو موسیقی ایرانی برداشته باشد. قابل ذکر است وبلاگ هیچ گونه فعالیت انتفاعی ندارد.

ماه رمضان آمد اى يار قمر سيما
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢ مهر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 

ماه رمضان آمد اى يار قمر سيما                             بر بند سر سفره بگشاى ره بالا

اى ياوه هر جايى، وقتست كه باز آيى                     بنگر سوى حلوايى تا كى طلبى حلوا

 مرغت ز خور و هيضه، مانده‏ست درين بيضه            بيرون شو از اين بيضه تا باز شود پرها

بر ياد لب دلبر خشكست لب مهتر                          خوش با شكم خالى مى‏نالد چون سرنا

خالى شو و خالى به لب بر لب نايى نه                    چون نى زدمش پر شو و آنگاه شكرمى‏خا

گر توبه زنان كردى آخر چه زيان كردى                      كو سفره نان افزا كو دلبر جان افزا

از درد به صاف آييم و زصاف به قاف آييم                     كز قاف صيام اى جان، عصفور شود عنقا

صفراى صيام ار چه، سوداى سفر افزايد                      ليكن ز چنين سودا يابند يد بيضا

هر سال نه جوها را مى‏پاك كند از گل                          تا آب روان گردد تا كشت‏شود خضرا

بر جوى كنان تو هم، ايثار كن اين نان را                        تا آب حيات آيد تا زنده شود اجزا

بستيم در دوزخ يعنى طمع خوردن                               بگشاى در جنت‏يعنى كه دل روشن

بس خدمت‏خر كردى بس كاه و جوش بردى                   در خدمت عيسى هم بايد مددى كردن

تا سفره و نان بينى كى جان و جهان بينى                   رو جان و جهان را جو، اى جان و جهان من

اينها همه رفت اى جان بنگر سوى محتاجان                بى برگ شديم آخر چون گل ز دى و بهمن

سيريم ازين خرمن، زين گندم وزين ارزن                    بى سنبله و ميزان، اى ماه تو كن خرمن ...