کیا بلاگ- موسیقی ایرانی

این وبلاگ با هدف نشر موسیقی ایرانی ( و به طور خاص موسیقی سنتی) تهیه شده است. برای رعایت حقوق معنوی هنرمندان محترم سعی شده است تک آهنگ ها بارگذاری شود. چنانچه افرادی اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی که اثری از آنها برای استفاده عموم در این وبلاگ انتشار یافته است به انتشار آثار خود تمایل ندارند لطفا نظر خود را از طریق ایمیل برای مدیر وبلاگ ارسال تا نسبت به حذف اثر مورد نظر اقدام شود. امید است این وبلاگ قدمی کوچک در رشد و نمو موسیقی ایرانی برداشته باشد. قابل ذکر است وبلاگ هیچ گونه فعالیت انتفاعی ندارد.

چرا رفته
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: چرا رفته ، امین ارشیدی

شد نغمه خوان مرغ سحر

چشمان من مانده به در

قلبم گواهی میدهد 

که او نمی آید دگر

ای دل کجا رفته  چرا رفته

ز من راز خود نهفته

شب تا سحر یک دم  ز دست غم

دگر چشم من نخفته

تا نوای مرغ سحر برخیزد

جام صبرم ریزد

طاقت از جان من گریزد

به نامهء او گوهر افشانم

صد ره آنرا خوانم

درد و غم با دلم ستیزد

به آن امیدم که از در آید

به خنده لب بگشاید

تا شاید عقده ها گشاید

روی مه بنماید  تا غمم سر آید

کاش گل من خنده زنان

آنکه بود مونس جان

آید و دل گردد شاد و بیتاب

روشنی بخشد بر من چو مهتاب

شعر از :؟


آهنگ شعر فوق را با صدای امین ا... رشیدی از اینجا دانلود ( پیوند 1 ، پیوند 2 ) کنید