کیا بلاگ- موسیقی ایرانی

این وبلاگ با هدف نشر موسیقی ایرانی ( و به طور خاص موسیقی سنتی) تهیه شده است. برای رعایت حقوق معنوی هنرمندان محترم سعی شده است تک آهنگ ها بارگذاری شود. چنانچه افرادی اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی که اثری از آنها برای استفاده عموم در این وبلاگ انتشار یافته است به انتشار آثار خود تمایل ندارند لطفا نظر خود را از طریق ایمیل برای مدیر وبلاگ ارسال تا نسبت به حذف اثر مورد نظر اقدام شود. امید است این وبلاگ قدمی کوچک در رشد و نمو موسیقی ایرانی برداشته باشد. قابل ذکر است وبلاگ هیچ گونه فعالیت انتفاعی ندارد.

سرو آزاد
ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧  کلمات کلیدی: سرو آزاد ، ای جنگل ، پرویز مشکاتیان

امشب همه غم های عالم را خبرکن !

بنشین و با من گریه سرکن، گریه سرکن !

ای جنگل ، ای انبوه اندوهان دیرین

ای چون دل من ، ای خموش گریه آگین

در پرده های اشک پنهان ، کرده بالین !   

ای جنگل ای داد

از آشیانت بوی خون می آورد باد

در بال سرخ کشکرت پیغام شومی ست

آنجا چه آمد بر سر  آن سروِ آزاد ؟

 ای جنگل، ای غم !

چنگ هزار آوای بارانهای ماتم !

در سایه افکند کدامین ناربن ریخت

خون از گلوی مرغ عاشق ؟

مرغی که می خواند

مرغی که می خواست

پرواز باشد …

ای جنگل ای پیر !

بالندۀ افتاد ، زمینگیر !

خون می چکد اینجا هنوز از زخم دیرین  تبرها

ای جنگل ! در اینجا سینۀ من چون تو زخمی ست

اینجا دمادم دارکوبی بردرخت پیر می کوبد

 دمادم .

شعر از: هوشنگ ابتهاج ( ه - الف سایه)


آهنگ شعر فوق از ساخته های پرویز مشکاتیان را از اینجا دانلود کنید