کیا بلاگ- موسیقی ایرانی

این وبلاگ با هدف نشر موسیقی ایرانی ( و به طور خاص موسیقی سنتی) تهیه شده است. برای رعایت حقوق معنوی هنرمندان محترم سعی شده است تک آهنگ ها بارگذاری شود. چنانچه افرادی اعم از شخصیت حقیقی و حقوقی که اثری از آنها برای استفاده عموم در این وبلاگ انتشار یافته است به انتشار آثار خود تمایل ندارند لطفا نظر خود را از طریق ایمیل برای مدیر وبلاگ ارسال تا نسبت به حذف اثر مورد نظر اقدام شود. امید است این وبلاگ قدمی کوچک در رشد و نمو موسیقی ایرانی برداشته باشد. قابل ذکر است وبلاگ هیچ گونه فعالیت انتفاعی ندارد.

» غم باران :: جمعه ۸ بهمن ۱۳٩٥
» چه کنم :: سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳٩٥
» بی تابی :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٥
» سفر کردی (شب هجران) :: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٥
» قراضه چین :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳٩٥
» خداحافظی تلخ :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
» فریاد :: چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٤
» خداوندان اسرار :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳٩٤
» آغوش من :: پنجشنبه ٢ مهر ۱۳٩٤
» خموش باش :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩٤
» لحظه دیدار :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٤
» عاشقی :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٤
» ای دل :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» شمع سحری :: شنبه ۱ آذر ۱۳٩۳
» نگران منی :: یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۳
» دلبر رعنا :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» دیدی که رسوا شد دلم :: پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳
» از عشق :: دوشنبه ٢ تیر ۱۳٩۳
» مرگ قو :: دوشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩۳
» مست نگاه :: سه‌شنبه ٥ فروردین ۱۳٩۳
» محبوب من :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢
» یاد باد :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» ی تیکه زمین :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» برقص آ :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» مادر :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بیخود شده :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» موسم گل :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» مرا به خاطرت نگه دار :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» پشیمان شوی :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» حال که تنها شده ام :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» کلک هنر :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩۱
» شکوه :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» نه قدرت که با وی نشینم :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» یعنی چه :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠
» ای مه من :: یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
» شاه صنم :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» گریه کن :: دوشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٠
» پس چرا عاشق نیاشم :: شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠
» ساغر :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠
» مرغ خوشخوان :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
» وضعیت سفید :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
» دیوانه کردی :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٠
» رعنا :: شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
» مرغ شب :: جمعه ۳۱ تیر ۱۳٩٠
» شهر به شهر :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» جلوه گل :: شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠
» سرگشته :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» موج و صخره :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠
» شکایت معشوق :: شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
» شب جدایی :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٩
» من از روز ازل :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» سمفونی مولوی :: دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
» رسوای زمانه :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
» نامه ای پر آرزو :: پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
» مطرب تنبور :: پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۸٩
» دل خون :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
» شمس الضحی :: سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩
» رقص نگاه :: سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
» فصل باران :: دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩
» سوخته بال :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» ناوک مژگان :: یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸
» بهار دلکش :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
» تازه تر کن داغ ما را :: دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸
» نقطه ته خط :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸
» سکوت گویا :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
» خواهم که بر زلفت :: پنجشنبه ۱٩ آذر ۱۳۸۸
» همچو فرهاد :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸
» گل پونه نعنا پونه :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸
» راز دل :: سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸
» نمیدونی :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
» شاخه گل ( نسترن) :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸
» باد خزان :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸
» دلنوازان :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
» چرا رفته :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» خمارم من :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸
» واست میمیرم :: سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸
» سوگواران خموش :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
» گفتمش بیا :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸
» مست و خراب :: دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸
» زبان آتش و آهن :: دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۸
» باد صبا :: یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸
» دیدی ای مه :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
» من غلام قمرم :: یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۸
» شب انتظار :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
» جدائی :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
» نگر بر روزگار به دیده اعتبار :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
» قدر محبت :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» بوی بهشت :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» شیر جنگی :: دوشنبه ۱ تیر ۱۳۸۸
» توبه ها را بشکنید :: شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» ای که به پیش قامتت :: شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸
» من نه منم، نه من منم :: شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
» کنج صبوری :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» صنما :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» جانا مرا :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تشنه درد :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» انیمیشن اساتید موسیقی ایران :: چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸
» انتظار دل :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» موج ( آلبوم سرو روان) :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» بوی نوروز :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۸
» دوستت میدارم و بیهوده پنهان می کنم :: شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸
» بهار آمده از سیم خاردار گذشته :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» پرستار دل :: شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧
» کوچه :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٧
» از باده مدهوشم کنید :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» غصه نخور یا کریم :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
» ستاره مرد :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» یک دل و یک یار :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
» حضرت باران :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» ناز مکن ای صنم :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧
» در فکر تو بودم :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
» ملاقات با دوزخیان :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧
» گریه کن :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
» سیر نمی شوم ز تو :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
» ناله شب :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
» قیژک کولی :: یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧
» پادشه خوبان :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧
» دیوانه :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
» بوی گل گرفت :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» عاشق مشوید :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
» راه و ماه :: شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧
» در عاشقی پیچیده ام :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧
» اسرار عشق و مستی :: دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧
» چین زلف :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٧
» با من صنما :: دوشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٧
» افسانه :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٧
» یار دلنواز :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
» بوسه های باران :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
» یار مرا غار مرا :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
» شمع جان :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧
» توضیحات :: یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧
» درخت دوستی :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧
» بهار دیگر :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧
» دلبرا :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
» نازنین (جان جانانم) :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧
» شهره شهر :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧
» سرو آزاد :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧
» او نیامد :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧
» هوای گریه :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧
» پای پیاده :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» ثنای علی (ع) :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧
» زلف دو تا :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
» شد خزان :: چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧
» پرنده :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧
» ای لا مروت :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» درد عشق و انتظار ( سراب آرزو) :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧
» نگارا :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» سلسله موی دوست :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
» ترانه مادری :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٧
» خاک ره (مرا عاشقی شیدا) :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧
» خدا جون :: دوشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٧
» همه تو :: پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٧
» دل من :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧
» چوب خط :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧
» پنهان چو دل :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧
» حالا چرا؟ :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» با یاد هنرمند زنده یاد خسرو شکیبایی - هستی من :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٧
» هویت :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٧
» کیه کیه در می زنه :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧
» چه دلها :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧
» من چه دانم :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧
» گریز :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳۸٧
» یادگار دوست :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧
» زلف بر باد مده :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٧
» دریغا :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٧
» قدرمو میدونی :: پنجشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
» ساز خاموش :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧
» شکوه :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
» شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت باد :: پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
» تصنیف کوچه بازاری الفبا :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٧
» زندگی :: شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٧
» ترکم مکن :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸٧
» دل دیوانه :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» خدا چرا؟ :: یکشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» کاروان :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧
» شمع و گل و پروانه :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» نسیم سحر :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» به رهی دیدم برگ خزان :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» طلوع :: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» تو ای پری کجایی :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧
» به سوی تو :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧
» داوری :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
» ناکجا آباد :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٧
» نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز (طبیعت) :: سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦
» خون جوانان وطن :: دوشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٦
» به یاد عارف :: یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
» نفرین بر مستی :: چهارشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٦
» وصل پروانه :: سه‌شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٦
» دل مجنون :: شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦
» اشک مهتاب :: یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
» نیاز :: پنجشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٦
» باد نو بهاري :: شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
» مرغ وحشي :: دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۸٦
» پريدخت :: پنجشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٦
» گل پونه ها :: شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
» طالع اگر مدد دهد :: یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦
» عبادت علی (ع) :: چهارشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٦
» چرخ گردون :: چهارشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٦
» مگذار و مگذر :: یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦
» در خيال :: شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٦
» مرغ سحر (نما آهنگ اجراي بم) :: شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦
» مقام صبر :: پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸٦
» سنتوري (صفا) :: یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦
» بارون :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
» كنج دل :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
» سراي بي كسي :: پنجشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٦
» مادر :: چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٦
» ميوه ممنوعه :: یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦
» نيك و بد :: یکشنبه ۸ مهر ۱۳۸٦
» شكرانه :: چهارشنبه ٤ مهر ۱۳۸٦
» رسم عاشقي :: دوشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٦
» گل بارون زده :: یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٦
» صورتگر :: یکشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٦
» سرپوش سياهي ها :: پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦
» به تو حاصلي ندارد غم روزگار گفتن :: چهارشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٦
» چه بد كردم ؟ :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
» قلندروار :: یکشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٦
» شاهد غم :: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦
» كاروان :: یکشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٦
» سفر :: دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٦
» بهار دلكش :: شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦
» بي ستاره :: دوشنبه ٤ تیر ۱۳۸٦
» عشق پيري :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
» جواني :: سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٦
» مرغ بهشتي :: چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦
» ديوانگی و عاقلی :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بي خبر :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» مرا رها كن :: چهارشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٦
» با كه گويم راز :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٦
» آه سحر :: دوشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٦
» درد شب نشينان :: چهارشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٦
» از تو بگذشتم :: چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٦
» مژده وصل :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٥
» تو نديدي مرا :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٥
» درد اشتياق :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٥
» رنگين پوست :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٥
» مرغ دل :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
» ني بينوا :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
» نهان مکن :: دوشنبه ٤ دی ۱۳۸٥
» گل قاصد :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٥
» همه دردم :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٥
» يك دم بي تو :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٥
» چشم مست :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٥
» گلشن آشنائی :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٥
» نغمه خوان :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٥
» غمگسار :: دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٥
» شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) تسلیت باد :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٥
» پس چرا عاشق نباشم :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٥
» ساغر هستی :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٥
» بهار دلکش :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٥
» قلب مادر :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٥
» وسوسه :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٥
» ماه رمضان آمد اى يار قمر سيما :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳۸٥
» در شگفتم :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
» نگار من :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٥
» داغ ناپيدا :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
» با سواران :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
» خاطر پر درد :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٥
» درد گنگ :: شنبه ٤ شهریور ۱۳۸٥
» راه نشين :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳۸٥
» سپيد و سياه :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٥
» صدايم كن :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٥
» روز پدر :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٥
» عشق و آتش و خون :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٥
» آدم معمولي :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳۸٥
» اشتياق :: شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٥
» پاره آجر :: شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٥
» اسرار ازل :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥
» باغبان هستي :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٥
» حرير مهتاب :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٥
» دل شدگان :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٥
» داستان زندگی :: شنبه ۳ تیر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥
» پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥ :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۸٥